منبع یابی

سورسینگ جهانی بدون در نظر گرفتن مرزهای ملّی، محصولات و خدمات موردنیاز شما را در کل دنیا بررسی و در اختیارتان قرار می دهد. منبع یابی جهانی بویژه در کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین در آسیا بسیار گسترده هست و بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از سورسینگ گلوبال شما کالا و خدمات موردنیاز خویش را بدون توجه به محدودیت های مرزی بررسی و پیدا کرده و استراتژی خرید خویش را مبنای کیفیت کالا و خدمات مورد نیاز و ارزش و قیمت آن تعیین کرده و واهمه ای از این ندارید که این کالا یا خدمات در خارج از مرزهای کشورم هست و نمی توانم دسترسی به آن داشته باشم.
اخیرا افزایش توان تولید کارخانجات چینی و هندی نشان دهنده ی این است که امروزه سورسینگ از چین و هند به صورت چشمگیری افزایش یافته است. و این نشان می دهد  که این دو کشور به عنوان پرجمعیت ترین کشورهای جهان که درصد خیلی بالایی نزدیک نصف جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند منابع خوبی برای تامین نیازهای مردم از سرتاسر جهان بوده و رقم بالایی از سورسینگ گلوبال را به خود اختصاص داده اند.
منبع یابی از چین امروزه در کل کشورهای جهان به صورت گسترده رواج پیدا کرده و کارخانجات چین با توجه به تمایز بالایی که برای خریداران فراهم آورده اند یکی از اولین انتخاب های مردم دنیا در سورسینگ هستند.