درباره مانکسیم

شرکت بازرگانی مانا تجارت شایگان (مانکسیم) با هدف حضور فعال در بازارهای بین المللی برای کمک به شرکت های تولید کننده جهت صادرات محصولات و خدمات خود و تامین نیازمندی های داخل کشور تاسیس گردید. این شرکت در طی سال های اخیر و به واسطه ارتباطات گسترده با تجار خارجی از کشورهای مختلف آسیا، اروپا و آفریقا ظرفیت بسیار بزرگی برای شرکت های تولید کننده ایجاد نموده است تا محصولات و خدمات خود را در این کشورها عرضه نمایند. این شرکت آمادگی خود را جهت مشاوره و مدیریت صادرات شرکت های مختلف اعلام می دارد و امیدوار است با بهره مندی از الطاف الهی، کمکی جهت افزایش صادرات ایران به سایر کشورها انجام دهد.