توسعه بازار بین المللی

آشنایی با روش‌های بازاریابی بین المللی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش صادرات و… از مهمترین نیازها جهت ورود به بازار جهانی محصولات محسوب می‌شود. بر همین اساس این شرکت با در اختیار داشتن شبکه‌ای از مشاوران و کارگزاران مجرب در این حوزه‌ سعی نموده تا بخشی از نیازهای شرکت‌ها در این زمینه را مرتفع نماید.