پذیرش هیات های خارجی

بخش عمده ای از تجار خارجی همزمان با نمایشگاه های بین المللی در ایران حضور پیدا می کنند. مدیریت مهمانان خارجی، برگزاری جلسات B2B و پیگیری جهت حصول به نتایج از وظایف این شرکت در این بخش است.
حضور تجار خارجی فرصت غنیمتی هم برای این تجار برای آشنایی با بازار و محصولات ایران و هم فرصتی برای شرکتهای ایرانی برای تجارت با تجار و صادرات محصولاتشان می باشد.