مدیریت صادرات

مدیریت صادرات یا Export Management مجموعه ای از خدمات شامل آماده سازی زیرساخت، تحقیقات بازار، بازارسازی و بازاریابی، مذاکره، صادرات، حمل و نقل، نقل و انتقالات مالی و بسیاری دیگر از خدمات در فرآیند صادرات است.
شرکت بازرگانی مانا تجارت شایگان با بهره مندی از تجربه سالها حضور در بازارهای بین المللی آماده است کلیه فرآیندهای صادراتی را به صورت A to Z در قالب دپارتمان صادراتی شرکت ها بر عهده بگیرد.
این خدمات شامل:
ارزیابی صادراتی (ERA)
ایجاد زیرساخت صادراتی
مطالعات بازار
بازاریابی و پیدا کردن مشتریان بالقوه
مذاکرات و قراردادهای بین المللی
حمل و نقل
نقل و انتقال مالی
خدمات پس از فروش