اعزام هیات های بازرگانی

اعزام هیات های خارجی: برای حضور در بازارهای بین المللی، در اغلب موارد نیازمند حضور فیزیکی در بازارهای هدف صادراتی در قالب تورهای تجاری، حضور در نمایشگاه های بین المللی، فروم های B2B و بازدید از شرکت های خارجی است.
این شرکت می تواند با حمایت سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت های لازمه را کسب و تسهیلات لازم جهت حضور مثمرثمر در رویدادهای مختلف را فراهم سازد.