۲.۵ میلیارد دلار کالاهای صنعتی از مازندران صادر شد

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار بازار میزان صادرات کالاهای غیرنفتی صادر شده طی دولت یازدهم و دوازدهم را بیش از ۲.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان ارزش صادرات استان طی ۱۲ ماه سال ۹۷ حدود ۳۷۴ میلیون دلار و ۱۲ ماه سال قبل ۲۱۷ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: حجم و وزن صادرات استان نیز در سال ۹۷ حدود ۶۸۹ هزار تن و در سال گذشته ۹۹۴ هزار بوده که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.

وی با اشاره به رشد صدور مجوزهای صنعتی در استان گفت: در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار و ۶۷۵ فقره و در سال ۹۸ حدود ۲۷ هزار و ۷۹۸ فقره مجوز صاد شد که در این بخش با کاهش ۹ درصدی مواجه بودیم.

رئیس سازمان صمت مازندران درباره صدور پروانه های بهره برداری گفت: در سال ۹۷ حدود ۲۱۷ فقره و در سال گذشته ۲۰۶ فقره پروانه بهره برداری صادر شد که میزان سرمایه گذاری ها در سال ۹۷ بیش از شش هزار و ۳۸۳ هزار میلیارد ریال و در سال قبل ۱۵ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال بوده است.

قوانلو گفت: از نظر میزان اشتغال براساس پروانه بهره برداری در سال ۹۷ بیش از سه هزار و ۷۶۳ نفر و در سال گذشته چهار هزار و ۳۳۸ نفر اشتغال جدید ایجاد شده است.