سوابق کاری مانکسیم

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه‌ نفت ۹۸

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه ایران هلث۹۸

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه اگروفود ۹۸

 

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه الکامپ ۹۸

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه صنعت ساختمان ۹۸

 

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه ایران فارما ۹۸

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه فناوری نانو ۹۸

 

 

 

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه صنعت برق ۹۸

 

 

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه ایران لب ۹۸

 

 

 

مدیریت مهمانان خارجی

نمایشگاه ایران اکسپو ۹۸

 

 

 

حضور در نمایشگاه عرب لب ۲۰۱۸

دبی، امارات متحده عربی

 

 

 

 

 

 

حضور در b2b فروم، تفلیس، گرجستان